Atex Exproof telsiz kullanım alanları

ATEX EXPOOF PATLAYICI EMNİYETLİ TELSİZLERİN KULLANIM ALANLARI

Atex exproof patlayıcı emniyetli telsizlerin hangi sektörlerde kullanıldığına geçmeden önce bu iki kelimeyi kısaca tanımlamakta fayda var.

Atex ve Exproof telsiz nedir?

Exproof tanımı, İngilizce “Explosion Proof” sözcüklerinin kısaltması olarak dilimize yerleşen teknik bir terimdir. “Patlamaya dayanıklı” anlamına gelir.

Atex ise yine İngilizce’den dilimize geçmiş bir kısaltmadır. İngilizce “Atmospher” ve “Exposible” sözcüklerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşur. Anlamı ise “patlayıcı atmosfer” olarak dilimize çevrilebilir.

Bu durumda “Atex Exproof Telsiz” tanımı, patlayıcı atmosfer koşullarının olduğu iş yerlerinde kullanılması gereken “patlamaya karşı emniyetli” telsizleri açıklar. Bu telsizlerin ilgili sektörlerde kullanımı hayati önem taşır.

Atex Exproof telsizlerin özellikleri

Eğer işletmenizde patlayıcı atmosfer oluşma riski varsa, ATEX yönergelerinden haberdar olmanız gerekir. Uluslararası ATEX kurallarına göre petrol, gaz, kimyasal tesis ya da madencilik iş kolları bu kapsama girer.

2003 yılında Avrupa Birliği’nin düzenlediği 94/9 EC ATEX yönergesine göre, patlayıcı atmosfer riski olan iş yerlerinde diğer koruyucu ekipmanlarla birlikte Atex Exproof patlayıcı emniyeti olan telsizlerin kullanımı zorunlu kılındı. Bu yönergeye göre ATEX onaylı telsizler, gerek aletin ısınması, gerekse kıvılcım üretmesi riskini minimize etme amaçlı sıkı kontrollerden geçer. Cihazların dış kasasından içinde kullanılan pillere kadar bütün parçalarında patlamaya karşı emniyeti sağlayacak sıkı önlemler alınır. ATEX onaylı vericilerde kullanılan genellikle mavi renk ve “EX” sembolü ATEX sertifikasını simgeler.

Sektörlere göre ATEX Exproof telsiz sınıflandırması

ATEX onaylı telsizlerde pek çok sınıflandırmadan söz etmek mümkündür. Ama genel olarak kullanılan cihazlar GRUP-1 ve GRUP-2 kategorilerine ayrılır:

GRUP -1 ATEX TELSİZLER – Metan gazı hassasiyeti veya yanıcı toz riski olan madenler ve benzeri ortamlarda kullanılan telsizlerdir. Bu grup telsizler en çok madencilik endüstrisinde kullanılır. Metan gazına karşı yüksek koruma düzeyine sahip cihazlardır.

Grup -1 kendi içinde M1 ve M2 kategorilerine ayrılır :

M1 Kategorisi:

Çok yüksek derecede emniyetli cihazlardır. M1 işareti taşıyan cihazlar, en az iki arızada tehlike yaratmayacak şekilde dizayn edilirler. M1 işareti taşıyan aletler, patlayıcı atmosfer mevcut olsa bile işlevsel kalabilirler. Yani patlama anında enerjilerinin kesilmesine gerek yoktur.

M2 Kategorisi:

Bu cihazlar yüksek derecede emniyetlidir. Patlayıcı atmosfer oluştuğunda enerjilerinin kesilmeleri gerekir.

GRUP -2 ATEX TELSİZLER – Grup 2 ise madenler haricinde kalan ve patlama riski olan petrol ve gaz endüstrisi, limanlar, enerji santralleri, gaz dolum tesisleri gibi işletmeler için dizayn edilmiştir. Grup 2 telsizleri kendi içinde 3 alt gruba ayırmak mümkündür.

Kategori-1 : Propan gazı ve eş değer gazlar içeren tehlikeli atmosferler

Kategori-2 : Etilen gazı ve eş değer gazlar içeren tehlikeli atmosferler

Kategori-3 : Hidrojen ve eş değer gazlar içeren tehlikeli atmosferler

Bu tür telsizlerde T4 olarak belirtilen özellik yani 135 °C’a kadar dayanım, genel bir standarttır.

Atex Exproof telsizlerin önemi

Atex telsizler belirtilen sektörler için olası tehlike anında iletişim kurmanın en güvenli yolunu oluşturur. Patlayıcı atmosfere sahip sektörlerde yanlış telsiz kullanımı felaketlere yol açabilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.