2020 Telsiz Ruhsat Ücretleri

Her yıl düzenleme getirilen telsiz ruhsat ücretleri 2020 yılı için belirlendi. Ücretler BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenmektedir. BTK’nın belirlediği fiyarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

T E L S İ Z Ü C R E T L E R İ2020 Yılı İçin Uygulanacak Ücret (TL)
1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ
(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

a.Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)
1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)63,80
2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz319,14
3) Sabit telsiz159,57
b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi
1) Her baz istasyonu için319,14
2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına
(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)
34,15
c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri
1) Her baz istasyonu için319,14
2) Sistemdeki her abone başına31,94
d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)
1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına159,57
2) Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)
a) Sabit telsiz cihazı79,78
b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)31,94
e. Radyolink sistemleri
1) Sistemde bulunan her cihaz başına319,14
f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
1) Sabit uydu ana yer istasyonu3.191,38
2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)47,87
2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)
(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ek inde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu
sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)

a. Kara telsiz sistemleri
1) LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)319,14
2) Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri
a) Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)
1) Her simpleks kanal için31,94
2) Her simpleks role kanalı için63,80
3) Her dupleks kanal için95,73
4) Her dupleks role kanalı için127,65
b) Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına63,80
b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri
1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına
a) 200 kHz’e kadar (dahil)127,65
b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)398,95
c) 1.25-5 MHz arası (dahil)1.595,69
d) 5 MHz’den yukarısı1.914,85
2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına
(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)
34,15
c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre
1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere)
a) 2 MHz dahil olmak üzere127,65
b) 2 MHz-7 MHz (dahil)255,33
c) 7 MHz-28 MHz (dahil)510,59
d) 28 MHz-56 MHz (dahil)1.021,23
e) 56 MHz-140 MHz (dahil)2.042,49
f) 140 MHz-250 MHz (dahil)4.085,00
g) 250 MHz ve üzeri8.169,96
2) Sistemdeki her abone başına31,94
d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri
1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına127,65
2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)
a) Her simpleks röle kanalı başına31,94
b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)15,96
e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına
1) 2 MHz dahil olmak üzere25,55
2) 2 MHz-7 MHz (dahil)76,62
3) 7 MHz-28 MHz (dahil)153,16
4) 28 MHz-56 MHz (dahil)306,36
5) 56 MHz-140 MHz (dahil)612,74
6) 140 MHz-250 MHz (dahil)2.042,49
7) 250 MHz ve üzeri4.085,00
f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
1) Sabit uydu ana yer istasyonu3.191,38
2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)47,87
3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ
a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)
a) Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti1.595,69
b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti
1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)1.595,69
2) Diğer Telsiz Sistemleri797,85
b. İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.
4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ
a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye’de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)
1) Telsiz verici-alıcı cihazları319,14
2) Telsiz verici cihazları159,57
3) Telsiz alıcı cihazları159,57
b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)
1) Telsiz verici-alıcı cihazları127,65
2) Telsiz verici cihazları63,80
3) Telsiz alıcı cihazları63,80
5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ
a. Güvenlik Sertifikası79,78
b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)1.595,69
c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)4.787,08

Kaynak : btk.gov.tr

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.